مختصری از الکترونیک

مختصری از الکترونیک

مختصری از الکترونیک! علم الکترونیک یکی از حوزه‌های مهم علوم و فناوری است که به مطالعه الکترون‌ها و کاربردهای آنها در دستگاه‌های الکترونیکی می‌پردازد. الکترونیک به عنوان یکی از علوم مهندسی، به توسعه و طراحی انواع دستگاه‌های الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون، کامپیوتر،...
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp